English צור קשר ארועים תערוכות תיק עבודות  גלריה  פיסול חשים אמנות מיזם אודות דף הבית
 
תערוכה מכלים - גלריה B.Y5, תל אביב - 2019
מסע התערוכה "מכלים" החל בסדרת סדנאות שהתקיימו בעמותה בשנים 2017 עד 2019. בלב התערוכה נמצא דיון במכל כחפץ שימושי ואובייקט מכיל לחומרים ורעיונות.
מכלים עשויים ממגוון חומרים: אדמה ואבן, עץ וסיב, כמו גם מחצבי מתכת וזכוכית, ואף תרכובות עשויות יד אדם. מיומנות בחומר – קריעה ופרימה, התכה וכתישה, חציבה וחיתוך, כמו גם חיבור והוספה, מניעים עיצוב של מסה וצורה, צבע ודימוי ומציבים את עשיית המכל כסדנה מרתקת ליצירה, למחשבות ולסיפורים המתגלמים במכל, טוענים אותו בערך ובמשמעות.

על פי האקדמיה העברית ללשון, פרוש המילה מכל הוא "כלי קיבול גדול לנוזלים", ובהקשר הלשוני, שורש משותף הן ליכולת והן לתכולה. מכאן שמכל אינו רק מעטפת, אלא הוא מגלם, בחומר ובפעולה, מסורת, אמונות וטקסים, כמו גם רעיונות וחידושים.
בתולדות התרבות ובחיי היומיום, מתנהלת ביוגרפיה של 'חפצי מכלים' לצד הביוגרפיה האנושית של הגוף והרגש, מלידה עד קבורה, בהקשר למקום ולמסע.
האדם היוצר עושה מכלים על פי מידותיו, מעוצבים בהתאמה לשימוש ולנראות. ביחס למרחב הפנים והחוץ, הפרטי והציבורי, מגלמים מכלים בחומר את הקוגניציה האנושית ודינמיקה חברתית.

מתוך קטלוג התערוכה
יובל עציוני
  

כל הזכויות שמורות © Veronica’s Metal Art עיצוב אתר noabar.com lib-portal.com