English צור קשר ארועים תערוכות תיק עבודות  גלריה  פיסול חשים אמנות מיזם אודות דף הבית
 
חמש כרזות ושתי חולצות
קמפיין ויזואלי ומישושי. נקודות ראייה - Points of Viewבמסגרת הסדנה הועלתה הטענה כי יש בציבור הרחב חוסר הבנה וחוסר ידע בנושאים הקשורים לעיוורון, לקות ראייה ומוגבלות ראייה. דבר שמשליך על התדמית שיש לאדם העיוור בחברה.

לראות באמצעות מישוש. חיפוש דרך להעלאת המודעות למצבם של האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה.
קמפיין מורכב מחמש כרזות ושתי חולצות עליהם מופיעה דמותה הגרפית של המונה ליזה המפורסמת. הפוסטרים עשויים חומר ספוגי עבה אשר ניתן למשש ולחוש. יוצרו בחיתוכי לייזר חיתוכי וויניל והדפסות משי.
לירן פראנק - לקוי ראייה מזה 12 שנה עקב מחלת ה RP. לירן עצמאי ומלא שימחת חיים.
בשיחה עמו עלה הצורך להגביר מודעות למצבם של עיוורים ולקויי ראייה במטרה להביא לשינוי חברתי באשר לתפיסת החברה את האנשים עם עיוורון. לטענתו לכל אדם יש מוגבלות כלשהי שלא תמיד בולטת החוצה. המוגבלות שלו אכן בולטת והיא קשורה לראייה. כך לדעתו יש להתייחס לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה. יש ליצור שינוי בתודעה הציבורית.

חברי הקבוצה בחרו לחבר בין קהלי היעד: החברה הכללית והאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בעזרת מוצרים אשר ניתן לחוות גם בעזרת חוש הראייה וגם חוש המישוש ובכך להעביר מסר חברתי אשר מסביר על הספקטרום הרחב של הבעיה.


הקבוצה יצרה קמפיין ויזואלי ומישושי. הקמפיין יוצר בחיתוכי לייזר, בחיתוכי ווניל והדפסות משי.
מתוך המיזם הרחב של "חשים אמנות" אתו עוסקים יזמי ומנחי הקבוצה נולד קמפיין אשר מורכב מ-5 פוסטרים וחולצות. לצורך הגרפי נבחרה המונה ליזה המפורסמת, אשר אפילו לירן זיהה אותה בעזרת המישוש. הפוסטרים עשויים חומר ספוגי עבה אותו ניתן לחוש והתמונה של המונה ליזה הולכת ונעלמת כפי שלירן מדמה את המחלה. זהו ניצן חשוב ומקורי אשר יכול להתפתח לתערוכה שלמה בנושא זה.

  

כל הזכויות שמורות © Veronica’s Metal Art עיצוב אתר noabar.com lib-portal.com